Nieuws

De onbelaste vrijwilligersvergoeding is in 2021 verhoogd naar € 1800,- per jaar

In het Belastingplan 2021, waarmee ook de Eerste Kamer in december 2020 heeft ingestemd, is een verhoging van de maximale vrijwilligersvergoeding opgenomen. In 2021 bedraagt deze onbelaste vergoeding maximaal € 1800,- per jaar en € 180,- per maand.

Al eerder is bij de behandeling van de Begroting 2020 in de Eerste Kamer, een motie aangenomen om de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding jaarlijks te indexeren. Bij de indexering houdt de overheid rekening met een afronding. De maximale vrijwilligersvergoeding wordt pas verhoogd als het het bedrag per jaar op een veelvoud van € 100 uitkomt. Dat is in 2021 het geval. Vanaf 1 januari 2021 is de belastingvrije maximale vrijwilligersvergoeding €1800,- per jaar en 180,- per maand. Meer informatie is te lezen door te klikken op de volgende link: Belangrijkste wijzigingen belastingen 2021.