Nieuws

Gevlucht uit Irak en dan inburgeren in Maasbracht


Gevlucht uit Irak en dan inburgeren in Maasbracht

Vluchtelingen die via het AZC (Asielzoekerscentrum) een verblijfsvergunning en woonruimte krijgen toegewezen in een gemeente in Nederland worden verder aangeduid als ‘Statushouders’.

Inburgeren betekent: Nederlands leren en weten hoe onze samenleving in elkaar zit. Deze procedure is ook doorlopen door Jasim Ali en zijn gezin en nu woonachtig in Maasbracht. Jasim Ali is sinds 2009 in Nederland en werd drie jaar geleden herenigd met zijn gezin (zijn vrouw Ghazalah en kinderen).

In de voorbijgaande jaren zijn Jasim, zijn vrouw en kinderen ingeburgerd in de Maasbrachtse gemeenschap. Naast de term ‘inburgeren’, volgens de Nederlandse overheid, is het ook belangrijk en zeer wenselijk dat deze statushouders kennis opdoen van hun woonomgeving en deelnemen aan de lokale gemeenschap.
Dit gezin heeft hier optimaal gebruik van gemaakt door allerlei activiteiten die ze vaak ook met hulp van dorpsgenoten, begeleiders van Vluchtelingenwerk en vrijwilligers van Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw oftewel KlikMaasgouw hebben gerealiseerd.  Zo is dit gezin in Maasbracht al bij diverse instanties en verenigingen opgenomen en geïntegreerd! Kijk hierbij naar vader Jasim, die een grote groentetuin heeft midden in Maasbracht en daarnaast werkt als vrijwilliger bij PSW (Pedagogisch Sociaal Werk). Op deze locatie en op nog meerdere locaties in Maasbracht, zoals de Spil en het zorgcentrum, onderhoudt hij ook de daarbij behorende tuinen. Door deze hobby en vrijwilligerswerk heeft hij al veel vrienden en kennissen opgedaan binnen de Maasbrachtse gemeenschap. Ook drie van zijn zonen zijn actief binnen Maasbracht.

Twee jongens, Bazhad (28) en Arshad (24) zijn voetballers bij MBC (Maasbracht-Beek- Combinatie) in Maasbracht. Door deze voetbalsport hebben ze veel vrienden en kennissen opgedaan en zijn opgenomen binnen deze sportvereniging en leefgemeenschap, hetgeen ook een zeer positieve bijdrage geeft aan hun Nederlandse taalgebruik.

De drie zonen waaronder ook zoon Nashat (31) hebben alle drie betaalde banen in Sittard, Roermond en Maasbracht. Ook hun jongste gezinslid Hella (18) is bezig met een vooropleiding in Roermond en wil/zal begin 2019 starten met een door haar gewenste verpleegkundige opleiding.  Met name door deelname en acceptatie binnen de lokale gemeenschap is gebleken dat dit gezin zich steeds meer thuis voelt in deze voor hun nog altijd andere en vreemde omgeving. Ook is gebleken dat de leden van dit gezin door deze lokale inburgeringsactiviteiten steeds nieuwsgieriger zijn geworden en veel vragen stellen over hun toekomstige mogelijkheden en kansen.                                                                                                                                                        

Voor wat betreft de ontwikkelingen die er zijn tussen overheid en gemeente met betrekking tot inburgering is een dergelijke benadering zeer hoopvol en kan positief uitpakken voor statushouders. Ook is dit als voorbeeld genoemde gezin Ali een prikkel voor de Maasgouwse gemeenschap om deze statushouders te ondersteunen en open te staan voor hun verdere opname binnen onze leefomgeving.          

      

Vlnr: Arshad, Bazhad, moeder Ghazalah, vader Jasim en Nashat. Dochter Hella ontbreekt op de foto.