Nieuws

Ken je een vrijwilliger die een lintje verdient?

De laatste werkdag vóór Koningsdag regende het traditiegetrouw weer lintjes in ons land. Iedereen in Nederland kan een lintje verdienen. Hoe? Door iets bijzonders te doen voor de samenleving! Bijvoorbeeld als vrijwilliger, bestuurslid of initiatiefnemer.

Iedereen die zich minimaal 15 jaar inzet op het gebied van sport, kunst, cultuur, de kerk, pleegzorg, etc. kan een lintje verdienen. Dit kan plaatselijk, regionaal of landelijk zijn. 

Hoe vraag ik een lintje aan?
Een aanvraag voor een koninklijke onderscheiding voor de Lintjesregen van 2022 moet, voorzien van alle benodigde gegevens, uiterlijk 15 juni 2021 worden ingediend. Maar hoe éérder u de aanvraag indient, hoe kleiner de kans is dat deze door omstandigheden, zoals het aanvullen van gegevens of ontbrekende stukken, niet op tijd doorgezonden kan worden. Koninklijke onderscheidingen kunnen ook tussentijds worden aangevraagd. U moet dan rekening houden met een doorlooptijd van 6 maanden na het indienen van het voorstel.
U kunt ook contact opnemen met Mariëtte van den Brink van de gemeente Maasgouw, tel. (0475) 25 51 74 of email  lintjes@gemeentemaasgouw.nl 
Wij raden u aan om in een vroegtijdig stadium met haar te overleggen over een eventuele aanvraag. Meer informatie vind u ook op de website www.lintjes.nl