Nieuws

Maasgouw krijgt twee wensbussen!

Een enthousiaste groep vrijwilligers is de afgelopen periode gedreven bezig geweest om in Maasgouw 2 wensbussen de weg op te krijgen. In werkgroepen hebben zij allen hun steentje bijgedragen om een subsidieaanvraag bij de Provincie in te kunnen dienen. En met succes! Recent zijn aan de Stichting Wensbus Maasgouw 2 wensbussen toegezegd. Eén bus gaat aan de oostkant van de Maas rijden en één bus bedient de kernen aan de westkant van de Maas.

Wethouder Jessie Smeets: “We zijn blij dat er in Maasgouw 2 wensbussen komen. Inwoners kunnen de wensbus binnen de gemeente Maasgouw gebruiken om naar de huisarts te gaan, een dagvoorziening zoals huiskamer (plus) te bezoeken, boodschappen te doen, naar de markt te gaan, vrienden te bezoeken of anderszins. Dat betekent vaak ook een vervoerszorg minder voor betrokken mantelzorgers. Doordat alles geregeld wordt door de inwoners zelf draagt de wensbus ook bij aan de sociale samenhang. Het komt de leefbaarheid in Maasgouw zeker ten goede!”.

Voorzitter Ton van der Voort van de Stichting Wensbus Maasgouw: “De volgende stap is het concreet op poten zetten van de organisatie. Gelukkig hebben al veel vrijwilligers zich aangemeld om hiermee aan de slag te gaan. De verwachting is dan ook dat de eerste wensbus in het voorjaar 2018 zal gaan rijden. Alle inwoners zullen we dan goed informeren hoe zij een beroep op de wensbus kunnen doen”.

Project van Provincie Limburg

De wensbus is een project van de Provincie Limburg en wordt ook grotendeels door de provincie gesubsidieerd. Het is een kleine bus voor maximaal 8 personen. Inwoners regelen zelf de inzet van dit vervoer en besturen zelf de bus. Dit is één van de voorwaarden van de provincie. Mensen die door omstandigheden minder mobiel zijn en geen ander vervoer kunnen organiseren, kunnen gebruik maken van de wensbus.

Vrijwilligers

Graag verwelkomen wij nog meer vrijwilligers die dit project ondersteunen, zowel chauffeurs, mensen die de ritten plannen, coördinatoren, een PR-functionaris en een ICT-deskundige. Met voldoende vrijwilligers is er een ruime spreiding van taken en is de belasting minimaal. Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met Miep Förster (miepfk@gmail.com), secretaris.