Nieuws

Medio 2020 gaat in de gemeente Maasgouw een Alzheimer Café van start!

Een Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Met een team van vrijwilligers en professionals worden de Alzheimer Cafés voorbereid en georganiseerd.

Om het Alzheimer Café in Maasgouw te kunnen organiseren zijn we op zoek naar vrijwilligers die de avonden willen leiden, coördinatoren, gastheren- en vrouwen en vrijwilligers voor de communicatie/PR over deze avonden. Spreekt jou dit aan? Of ken je iemand die geschikt voor zou zijn? Kom dan, of verwijs naar de startbijeenkomst op maandag 17 februari a.s.  

Programma bijeenkomst 17 februari

Tijdens de bijeenkomst licht wethouder Wilms toe waarom het van belang is dat ook in de gemeente Maasgouw een Alzheimer Café komt.  U krijgt meer informatie over de opzet in Maasgouw en wat u hierin kunt betekenen. De avond is zo opgezet dat je de sfeer kunt ervaren van een Alzheimer Café. In Roermond wordt al jaren met succes Alzheimer Cafés georganiseerd. Kees Spapens, de gespreksleider van deze avonden vertelt hier meer over. Ook zijn vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland aanwezig om iets te vertellen over de ziekte dementie.

Datum, tijdstip en Locatie

De bijeenkomst is op maandag 17 februari om 19.30 uur in De Herberg, Sintelstraat 23 in Maasbracht. Je bent van harte welkom. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, kun je contact opnemen met ondergetekende. Weet je iemand die mogelijk interesse heeft om als vrijwilliger binnen dit Café aan de slag te gaan? Laat hem/haar ook contact met mij opnemen! Op www.gemeentemaasgouw.nl/alzheimercafe staat meer informatie over de opzet van de Alzheimer Cafés én de profielen van de vrijwilligers die we zoeken.

Deel deze informatie ook vooral door naar mensen in je netwerk die mogelijk interesse hebben om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij het Alzheimer Café Maasgouw!

Contact: 

Björn Maessen
Coördinator Alzheimer Café Maasgouw

Tel. 06 52 66 95 65

E-mail b.maessen@gemeentemaasgouw.nl

Info: Alzheimercafe