Nieuws

Vrijwilliger Jack van Duijn

Vrijwilliger Jack van Duijn

Jack is 72 jaar en in zijn werkzame leven was hij na zijn werk bij de kinderbescherming, hoofdleider locatie-coördinator van het Schippersinternaat in Maasbracht.

In 2012 heeft hij ( na 6 jaar bij een andere stichting te hebben gewerkt)  Wheels4Africa opgericht om in Gambia en Senegal deugdelijke ambulances te laten rijden, want dat was in het verleden wel anders.
Ik kwam daar in een land terecht waar vrijwel aan alles een tekort is, vertelt Jack. Behalve dan aan schrootauto's, want daar bestaat het merendeel van het wagenpark uit. Dit, met 'dank' aan de handel, maar vooral aan de verschillende initiatieven die vrijwel niets anders dan vaak totaal ongeschikte barrels naar het land gebracht hebben onder het mom van goede doelen. Jack besloot zich vervolgens in te gaan zetten voor GOED vervoer in West Afrika en Gambia in het bijzonder en dan vooral gericht op het vervoer ten bate van de volksgezondheid.

Nu koopt Jack met zijn stichting nog ”goede” auto’s op en met vaak belangeloze  hulp of tegen een kleine vergoeding van bedrijven wordt die omgebouwd tot ambulance. Deze wordt dan verder volgestouwd me alle mogelijk hulpmiddelen, van verband tot doktersbenodigdheden en zo wordt hij naar Afrika gebracht.
In het dorp waar de ambulance gaat rijden moeten ze dan wel zorgen voor een garage en een chauffeur aanstellen. Deze wordt verplicht om iedere rit bij te houden in een “roodboek”.
“In Saba, een dorpje in de binnenlanden deed de chauffeur van de ambulance het zo goed dat ik hem een “uniform” gaf; jas, broek en pet. Hij was zo ontzettend trots, nu telde hij mee in het dorp en steeg in achting”.

Geld inzamelen doet hij op “markten” in de dorpen in de wijde omtrek en verder door schenkingen van bedrijven, particulieren, de kerk, regiobank etc.

Thuis heeft hij een container staan met schappen vol verband en medische hulpmiddelen. Het verband wordt hier verpakt in kleine doosjes en gaan mee in de ambulance.
Jack wil via deze weg graag een oproep doen aan een of meer vrijwilligers die willen helpen met inpakken en verder ook op markten willen staan om geld in te zamelen.