Nieuws

Vrijwilligersaward 2018 Jessie van Houtum-Meijers

Jessie van Houtum-Meijers heeft de vrijwilligersaward van het jaar 2018 ontvangen.

Op 5 november j.l. heeft wethouder Math Wilms “de vrijwilligersaward van het jaar 2018” uitgereikt aan mevrouw Jessie van Houtum-Meijers uit Maasbracht als blijk van waardering voor de vele jaren van vrijwillige inzet met een bijzondere waarde voor de Maasgouwse samenleving met name in de kern Maasbracht. Tijdens een vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein
werd mevrouw Van Houtum hiermee verrast.

Jessie van Houtum is penningmeester van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) Maaskernen. Ook is zij vrijwillig belastingconsulente voor burgers. Zij helpt vele burgers en krijgt hierdoor ook veel signalen binnen over sociaal maatschappelijke ontwikkelingen waarop de KBO kan inspelen. Tevens is zij penningmeester bij de stichting Wensbus die volledig draait op vrijwilligers. Deze stichting speelt in op de behoefte van personen die minder mobiel zijn en geen ander vervoer kunnen organiseren om binnen Maasgouw voorzieningen of naasten te bezoeken.
Jessie van Houtum is ook secretaris en penningmeester bij de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ofwel het voormalige Wmo-platform dat in 2006 door haar, samen met enkele andere leden is opgericht. De ASD heeft een adviserende rol naar de gemeente en ondersteunt hierbij in de beleidsontwikkeling met als doel om actief ontwikkelingen in de maatschappij te signaleren en terug te koppelen aan de gemeente. Doordat Jessie van Houtum goed op de hoogte is van de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en hier ook actief op inspeelt stelt zij mede de ASD in staat om haar adviserende en signalerende rol goed te vervullen.

Jessie van Houtum-Meijers zorgt voor verbinding door haar activiteiten voor de Katholieke Bond voor Ouderen, stichting Wensbus en de Adviesraad Sociaal Domein. Door haar activiteiten in alle drie de organisaties kunnen deze organisaties beter hun doelen bereiken in wisselwerking met elkaar.

De gemeente Maasgouw probeert met regelmaat de vrijwilligersaward aan een bijzondere vrijwilliger binnen de gemeente Maasgouw uit te reiken. Eveneens wordt een vrijwilligersaward van het jaar uitgereikt. Hierbij wordt extra ingezet op het verbinden en verknopen van maatschappelijke activiteiten, waarbij de kracht(en) van inwoners, verenigingen of organisaties worden benut en versterkt.
Kent u ook een iemand die dergelijke bijzondere verbindingen en verknopingen maakt en hiervoor een award verdient ?! Dan horen wij dit graag van u.
Neem contact op met mw. D. Daelmans via d.daelmans@gemeentemaasgouw.nl of kijk op onze website.

Bron: Maasgouwnieuws wk 46 – 2018