Nieuws

Vrijwilligster Wilma Geelen

Vrijwilligster Wilma Geelen

Wilma is vrijwilligster bij Buurtbemiddeling.
Buurtbemiddeling komt in actie als er een conflict is tussen buren.

Na haar werkzame leven als Gymdocent en later mentor voor leerlingen in het speciaal onderwijs, zocht zij een zinvolle invulling voor haar vrije tijd.

Wilma vertelt: “Buurtbemiddeling is een mooie aanvulling van mijn vrije tijd. Er is geen verplichting in tijd en plaats en de gesprekken zijn een uitdaging voor mij. Ik leer ervan.
De mensen zelf kunnen ons inschakelen, maar we krijgen ook vaak een aanvraag van de wijkagent, politie of woningbouwvereniging.
Ik kan natuurlijk niets over een speciale casus vertellen maar de meest voorkomende conflicten gaan over geluidsoverlast, erfafscheiding etc.
Soms ligt het conflict dieper, en is een normale manier van communiceren met de buren niet mogelijk. Dan is luisteren heel belangrijk.
Wij proberen dan de buren op neutraal terrein bij elkaar te krijgen om zo toch tot een gesprek en een oplossing te komen met elkaar.

Het percentage conflicten dat door onze bemiddeling opgelost wordt, is hoog.
Vaak weten de buren ook niet waar nu eigenlijk de schoen wringt en een gesprek met ons biedt dan de oplossing. Meestal zijn er weinig gesprekken nodig, en gaat het toch vooral over “gehoord” worden.”

Buurtbemiddeling bemiddelt niet als er sprake is buitensporige agressie. alcohol- en drugsverslaving, psychiatrische problematiek, aanvaringen met instanties of conflicten binnen één familie.
Daarvoor zijn andere hulpinstanties.