Vrijwilligerswerk

Algemeen

Cursussen

Deskundigheidsbevordering kan plaatsvinden op initiatief van de vrijwilliger of op initiatief van de organisatie. Bij sommige werkzaamheden is deskundigheidsbevordering zelfs verplicht (bijvoorbeeld in de vorm van een EHBO cursus).

Elke vrijwilliger wordt in principe in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan deskundigheidsbevordering. Sommige vrijwillige werkzaamheden zijn zo specifiek dat een training of cursus gevolgd moet worden voordat de vrijwilliger aan de slag kan gaan. Uiteraard worden alle vrijwillige werkzaamheden altijd uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een beroepskracht.

Ook organisaties die werken met vrijwilligers hebben een aanbod t.b.v. scholingsmogelijkheden voor andere vrijwilligers(organisaties). Heeft u belangstelling voor een van deze scholingsmogelijkheden? Neem dan contact op met de  betreffende organisatie voor meer informatie, kosten, etc.