Vrijwilligerswerk

Verkeersregelaars

Verkeersregelaars zijn verplicht bij evenementen op de openbare weg waarbij het verkeer tegengehouden wordt. Bijvoorbeeld bij een optocht of wielerwedstrijd.

In de Wegenverkeerswet zijn hiervoor de volgende voorschriften vastgelegd:

  • De verkeersregelaar heeft als opleiding een instructie (E-Learning) gevolgd bij de politie en krijgt een instructieverklaring wat geldig is voor max 1 jaar.
  • ­De verkeersregelaar wordt per evenement persoonlijk aangesteld en heeft een geldige instructieverklaring en een geldige aanstelling van de gemeente waarin het evenement plaatsvindt bij zich.
  • ­De verkeersregelaar is voor de duur van het evenement verzekerd.
  • ­De verkeersregelaar is uitgerust met een reflecterende hes. Deze zijn te huur bij het Steunpunt Vrijwilligers Echt-Susteren tegen een geringe vergoeding

Hoe regelt u een evenement?
Een organisatie dient uiterlijk 12 weken van te voren een vergunningaanvraag in bij de gemeente. In deze aanvraag moet o.a. de locatie en/of route van het evenement vermeld zijn. De burgemeester kan de voorwaarde opleggen dat er verkeersregelend wordt opgetreden. Indien niet duidelijk is hoeveel verkeersregelaars er nodig zijn en op welke plekken, kan de politie hierbij adviseren.

Hoe komt u aan voldoende verkeersregelaars?
Veel organisaties beschikken zelf over vrijwilligers die evenementenverkeersregelaar zijn. Heeft uw organisatie er geen of onvoldoende, dan kan u een lijst bij Menswel krijgen met verkeersregelaars die bereid zijn ook voor een andere organisatie als verkeersregelaar op te treden. U benadert zelf deze mensen om mee te helpen.

De instructie verkeersregelaars:

Via E-learning.
Tijdig Vergunning aanvragen bij de gemeente voor het desbetreffende evenement door de organisatie.
De organisatie neemt dan contact op met de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) voor de aanvraag van een code (0900 - 8200 360 of helpdesk@verkeersregelaarsexamen.nl)
De mensen die als verkeersregelaar optreden en de korte versie van de E-Learning maken als ook de organisatie krijgen een instructieverklaring, geldig van ong. 2 weken vooraf aan het evenement tot 2 weken na het evenement. 
Met de instructieverklaringen en de gegevens van het evenement vraagt u bij Menswel de aanstelling en verzamelstaat aan.

Als er sprake is als de evenementenverkeersregelaar vaker optreedt per jaar:
Tijdig vergunning aanvragen bij de gemeente voor het desbetreffende evenementen door de organisatie.
De organisatie neemt dan contact op met de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) voor de aanvraag van een code (0900 - 8200 360 of helpdesk@verkeersregelaarsexamen.nl)
De mensen die als verkeersregelaar optreden en de langere versie van de E-Learning maken als ook de organisatie krijgen een instructieverklaring, geldig voor een jaar. Menswel neemt de mensen die een uitgebreide instructie (voor één jaar) hebben gedaan, op in haar database.
Met de gegevens van het evenement vraagt u bij Menswel de aanstelling en verzamelstaat aan.

Voor beide soorten instructies geldt het volgende:
Om de instructies te kunnen volgen, registreren de organisatie en de evenementenverkeersregelaars zich op de website van de SVNL, waarna de instructie direct kan worden gestart. De organisatie ontvangt tijdens het verloop van de periode waarin de instructie wordt gevolgd per mail informatie over de voortgang.
Na afloop van de cursus ontvangt de organisatie een overzicht met geslaagden en de instructieverklaring namens de Nederlandse politie.

Voor handleidingen omtrent de E-Learning:
Handleiding voor organisators van een evenement klik hier
Handleiding voor evenmentenverkeersregelaars voor het volgen van instructies klik hier

Verkeersregelaarspasje.

Per 1 oktober 2017 trad de aanpassing van de Regeling Verkeersregelaars in werking.

De aanpassing betreft uitsluitend de regels voor evenementenverkeersregelaars.

Omdat er best veel wijzigt heeft de Stichting Verkeersregelaars Nederland in samenspraak met Ministerie, Politie en VNG besloten de website aan te passen.

Per 1 oktober 2017 ontvangt u geen aanstellingspas meer, nadat u de e-instructie met goed gevolg heeft afgerond. De instructieverklaring blijft wel gehandhaafd en is geldig voor de duur van max 1 jaar..

U kunt pas worden ingezet voor het regelen van het verkeer, nadat de gemeente u persoonlijk heeft aangesteld voor het desbetreffende evenement als evenementenverkeersregelaar u dient dus een geldige instructieverklaring en een geldige aanstelling van de gemeente waarin het evenement plaatsvindt bij u te hebben.

Beknopt samengevat:

  •  geen passen meer voor evenementenverkeersregelaars
  •  geen eenmalige evenementenverkeersregelaars meer
  •  evenementenverkeersregelaars kunnen na de e-instructie aangesteld worden voor de     duur van max 1 jaar
  •  bij evenementen zonder vergunning (verklaring geen bezwaar) kunnen   evenementenverkeersregelaars ingezet worden
  •  e-instructie voor iedere evenementenverkeersregelaar verplicht via   www.verkeersregelaarsexamen.nl


Aanstelling door de burgemeester per evenement
De organisator van het evenement dient de gegevens van de verkeersregelaars uiterlijk 2 weken vóór het evenement door te geven aan Menswel. Dit kan via mail of per brief. Voor de aanstelling hebben we de volgende gegevens nodig:
- naam evenement en organisator
- naam en adres contactpersoon organisatie
- datum en tijdstip evenement
- naam, adres, geboortedatum en pasnummers verkeersregelaars
De contactpersoon krijgt de aanstelling gratis gestuurd.

De verzekering
Alle vrijwilligers zijn automatisch verzekerd bij de collectieve vrijwilligersverzekering vanuit de gemeente.

De verkeersregelaarshesjes
Om herkenbaar te zijn als verkeersregelaar moet u een speciaal verkeersregelaarshesje aantrekken. Deze hesjes zijn gratis te leen op verschillende plekken. De hesjes moeten ruim van te voren (liefst tegelijk met de aanvraag voor de aanstelling door de burgemeester) gereserveerd worden.

Voor meer informatie over verkeersregelaars of E-Learning:

Menswel, John Gerrits                                                                                                    
email: verkeersregelaars@menswel.nl of john.gerrits@menswel.nl                                           

Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL)