Nieuws

Dementievrijwilligers gezocht

Dementievrijwilligers gezocht

Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag wordt in de hele wereld stil gestaan bij de hard groeiende groep mensen met de ziekte van Alzheimer of dementie.
 
Hersenaandoening
Dementie is een hersenaandoening. Hierbij wordt iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk van de zorg van anderen. De belangrijkste en meest bekende oorzaak is de ziekte van Alzheimer. In Nederland lijden ruim 250.000 mensen aan dementie. Dit aantal zal de komende decennia verdubbelen als gevolg van de toenemende vergrijzing van de bevolking.
 
Mantelzorger
Dementie heeft grote gevolgen voor zowel degene die deze ziekte heeft als voor de naaste omgeving. Veel naasten komen terecht in de rol van mantelzorger voor iemand met dementie.

Wij zoeken vrijwilligers
In de gemeente Maasgouw zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden aan mensen met dementie in de thuissituatie en aan hun mantelzorgers.

Taken:
•(tijdelijk) enkele taken overnemen, zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft
•gesprekspartner zijn voor de mantelzorger
•een signalerende rol vervullen
We zetten dementievrijwilligers in op verzoek van de casemanager 'Hulp bij Dementie'. De casemanager biedt ook begeleiding bij inhoudelijke vragen.

Gratis scholing
Als dementievrijwilliger krijgt u een gratis scholing van 4 dagdelen, waarin we onder andere ingaan op het ziektebeeld, de communicatie en de benadering van de dementerende.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u belangstelling om als dementievrijwilliger in de gemeente Maasgouw aan de slag te gaan? Neem dan contact op met de Wmo-adviseurs in het Sociaal wijkteam. Dit kan via (0475) - 85 25 00 of via wmoadviseur@gemeentemaasgouw.nl.