Veel gestelde vragen

Verzekeringen

Verzekeringen

De Vrijwilligerspolis
Ook voor vrijwilligers is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. Tenslotte kan er tijdens het vrijwilligerswerk altijd iets gebeuren. De gemeente Maasgouw is daarom verzekerd bij Vrijwilligersnet Nederland en biedt de Vrijwilligerspolis: een pakket collectieve verzekeringen, waarmee vrijwilligersorganisaties hun vrijwilligers gratis en goed kunnen verzekeren. De kosten worden gedragen door de gemeente.

Wie vallen onder de verzekering?
Iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht t.b.v. anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, is verzekerd.
Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Mantelzorgers daarentegen zijn wel verzekerd. Wij hebben het hierbij over personen die langdurig en onbetaald op grond van een persoonlijke band met de betreffende persoon de zorg voor chronisch ziek, gehandicapte of hulpbehoevende familieleden, vrienden, kennissen of buren op zich neemt. Sinds 1 januari 2011 zijn maatschappelijke stagiairs meeverzekerd op de Vrijwilligerspolis.

Er is geen sprake van een leeftijdsgrens met in achtneming van de Arbowet. Voor alle verzekeringen geldt dat zij een secundaire dekking hebben. Het is dus een aanvullende verzekering, de eigen verzekering gaat voor.

De collectieve vrijwilligersverzekering kent zes onderdelen:

  • Ongevallenverzekering voor vrijwilligers;
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers;
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor de organisatie;
  • Schadeverzekering verkeersdeelnemers;
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
  • Rechtsbijstandverzekering.

Download via onderstaande link de brochure van de Vrijwilligerspolis:

Brochure

Kijk hier voor meer informatie over de Vrijwilligerspolis binnen de gemeente Maasgouw.

Ook biedt Vrijwilligersnet Nederland een aanvullende incidentele Casco Objectverzekering bij evenementen. Voor meer informatie of voor het afsluiten van deze aanvullende verzekering kunt u contact met ons opnemen.

De polis bestaat uit:

1A Collectieve ongevallenverzekering
B persoonlijke eigendommen
Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven / organisaties
Bestuurdersaansprakelijkheid
Schadeverzekering voor verkeersdeelnemers
Rechtsbijstand

Ongevallendekking

Klik hier voor de polis.

Schade
Vrijwilligers die tijdens werkzaamheden voor uw vrijwilligersorganisatie schade toebrengen aan derden, dienen deze schade te melden bij het bestuur van de organisatie en bij hun privé WA-verzekering (Let op! Bij de privé WA-verzekering dient gemeld te worden dat de schade ook bij de Vrijwilligerspolis wordt ingediend). Het bestuur van de organisatie dient de schade vervolgens zo snel mogelijk te melden bij de Vrijwilligerspolis via het schadeformulier.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen over
de Vrijwilligerspolis, klik op het logo bovenaan deze pagina of hieronder op de link..

Vrijwilligersnet Nederland 

Onze Lieve Vrouwedijk 25
5581BN Waalre
info@vrijwilligersnetnederland.nl040-2193400
06-20880957
(bij calamiteiten)