Veel gestelde vragen

Fondsen voor vrijwilligersprojecten

Op zoek naar financiering van uw project? Er zijn in Nederland tal van fondsen waar u terecht kunt met uw projectidee. Stuur niet zomaar een aanvraag in, maar verdiep u eerst in de doelen en de werkwijze van het fonds. Een aantal fondsen op een rij.

ALERT FONDS  
Alert jongerenfonds wil dat jongeren beter of meer gehoord worden, maar denkt dat alleen jongeren zélf hiervoor kunnen zorgen. Daarom ondersteunt Alert wereldwijde jongereninitiatieven.

JANTJE BETON  
Jantje Beton wil dat kinderen vrij buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Daarom bedenkt, financiert en organiseert Jantje Beton projecten die dit mogelijk maken.

FONDS 1818  (voor Den Haag en omstreken) 
Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen verstrekt donaties voor maatschappelijke projecten zonder winstoogmerk. Het Fonds wil bijdragen aan een duurzame en leefbare samenleving.

JOHANNA KINDERFONDS  
Het Johanna KinderFonds zet zich in voor kinderen met een lichamelijke handicap. Het Fonds ondersteunt projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van deze kinderen.

STICHTING KINDERPOSTZEGELS NEDERLAND  
Kinderpostzegels is een kinderhulporganisatie met als motto ‘voor en door kinderen’. De stichting steunt wereldwijd projecten waarin de veiligheid en ontwikkelingen van kwetsbare kinderen centraal staan.

SKANFONDS  
Skanfonds wil mensen in kwetsbare posities de kans geven om te participeren in de samenleving, zodat hun kwaliteit van leven verbetert.

MADURODAM STEUNFONDS  
Het Madurodam Steunfonds verleent steun en bijstand aan instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van jongeren.

STICHTING HET R.C. MAAGDENHUIS  
Het Maagdenhuis steunt sociaal-maatschappelijke initiatieven met een financiële bijdrage, advies en/of bestuurlijke ondersteuning. Het Maagdenhuis heeft bijzondere aandacht voor de jeugd en ouderen.

NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND  
NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap zodat zij met hun beperking gewoon kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken.

STICHTING ZONNIGE JEUGD  
Stichting Zonnige Jeugd verstrekt giften aan maatschappelijke projecten voor talentontwikkeling van kinderen tussen 6 en 18 jaar oud die door omstandigheden hulp nodig hebben.

ORANJE FONDS  
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Door steun van het Oranje Fonds ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.

VSBFONDS 
VSBfonds draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van ‘samen leven’ in Nederland. Het fonds steunt initiatieven die hieraan bijdragen met geld, kennis en netwerken.