Veel gestelde vragen

Uitkering en vrijwilligerswerk

Waarmee moet men rekening houden
Als u een uitkering hebt en vrijwilligerswerk wilt doen, moet u met een paar dingen rekening houden. In het algemeen geldt dat een uitkeringsgerechtigde door het vrijwilligerswerk nooit de kansen mag verkleinen om terug te keren naar een betaalde baan.
Met vrijwilligerswerk in arbeidstijd moet worden gestopt wanneer een (passende) betaalde baan wordt aangeboden. In de vrije tijd kan het vrijwilligerswerk natuurlijk wel worden gedaan.
Een vrijwilliger met een uitkering mag geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering zou worden betaald. Als u een uitkering hebt en vrijwilligerswerk wilt doen, neem dan contact op met de instelling die uw uitkering verstrekt. Zo kunt u misverstanden voorkomen.

Bijstands-, IOAW- of IOAZ- uitkering
Ontvangt u bijstand (of een IOAW- of IOAZ-uitkering) dan bent u verplicht het (voorgenomen) vrijwilligerswerk te melden bij de sociale dienst van de gemeente. Het is mogelijk dat u in aanmerking komt voor een stimuleringspremie. Of de sociale dienst heeft andere mogelijkheden voor u. Veel gemeenten hebben projecten waarin mensen met een uitkering via vrijwilligerswerk uiteindelijk (kans op) een betaalde baan krijgen.

WW-, WIA- of WAO- uitkering 
Als u een WW-, WIA- of WAO-uitkering krijgt, hebt u een algemene informatieplicht bij het UWV. In het algemeen geldt dat een uitkeringsgerechtigde door het vrijwilligerswerk nooit de kansen mag verkleinen om terug te keren naar een betaalde baan.
Voor mensen met een WW-, WAO- of bijstandsuitkering die vrijwilligerswerk (willen) doen, is het interessant om na te gaan welke mogelijkheden er zijn op het gebied van stimuleringspremies en onkostenvergoeding.

Zie hiervoor ook de webpagina van de Rijksoverheid