Vrijwilligerswerk

Jongeren en maatschappelijke stage

Wat is Maatschappelijke Stage?
Maatschappelijke stage laat jongeren tijdens hun middelbare schoolperiode actief kennismaken met vrijwilligerswerk en het belang ervan voor de samenleving. Tijdens het uitvoeren van taken ervaren ze hoe leuk het is en dat het voldoening geeft iets voor een ander te doen zonder er iets voor terug te vragen. 

Horizon verbreden!
Tijdens de stageperiode wordt kennis gemaakt met maatschappelijke organisaties en een kant van de maatschappij waar men anders misschien niet mee in aanraking zou komen. Jongeren verbreden hun horizon, werken aan de persoonlijke ontwikkeling en leren verantwoordelijkheid te dragen voor de maatschappij. Ze organiseren activiteiten én komen in contact met allerlei mensen. De stage is natuurlijk ook heel leerzaam en de ervaring kan later goed van pas komen! Door zich in te zetten voor anderen leveren jongeren een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Het is belangrijk dat jongeren tijdens de stage iets doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.