Nieuws

Vrijwilligers Jan Mueters en Jo Heuts

Jo Heuts (links), & Jan Mueters (rechts)

 

De Dorpsraad Stevensweert is 3 jaar geleden opgericht door Jan Mueters samen met enkele vrijwilligers, naar aanleiding van de onvrede die er heerste in het dorp over het niet goed vertegenwoordigd worden in de gemeente Maasgouw. Jo Heuts hebben ze, een half jaar na de start, ook  kunnen strikken als vrijwilliger.

 

Jan is 62 jaar en is sinds 3 jaar directeur bij het Philips Van Horne College, dat dit jaar zijn 50-jarig bestaan viert.

Na de Pabo was er niet veel vraag naar onderwijzers en besloot Jan verder te studeren en een aantal voortgezet onderwijs bevoegdheden te behalen. Tot 2003 was hij directeur bij de St. Michael school in Maastricht. Daarna was hij 13 jaar directeur bij Het Kwadrant in Weert. Naast deze jobs heeft hij altijd vrijwilligerswerk gedaan onder meer bij, CNV  Onderwijsbond, als secretaris van het schoolbestuur, 11 jaar bij het Kerkbestuur in Stevensweert, 20 jaar als voorzitter van het Groene Kruis en diverse hand- en spandiensten bij de voetbalclub.

De lijst is erg lang dus is de link snel gelegd naar de Dorpsraad.

 

Jo is 70 jaar en werkte 48½ jaar in de zorg.

Na zijn opleiding in Roermond ging hij naar de Hoge School in Nijmegen en na afronding van zijn studie keerde hij als docent verpleging terug naar Roermond tot 1978. Dat jaar vertrok hij naar het verpleeg- en verzorgingshuis voor Religieuzen in Heerlen waar hij na 10 jaar directeur werd. Na de overname door de Kleine Zusters van de Heilige Joseph bleef hij 8 jaar pastoraal medewerker. In 1997  is Jo teruggekeerd naar  zijn roots, Stevensweert. Hier is hij alweer 20 jaar dirigent van het Kerkelijk Mannenkoor.

Verder heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed, zoals tot op heden, voorzitter van het Kaarsenfeest, dat elk jaar gehouden wordt in Stevensweert.

Onderdeel zijn van de gemeenschap is zijn grootste drijfveer.

 

De dorpsraad streeft naar het behouden van de leefbaarheid in Stevensweert en het bevorderen van het “dorpsgevoel”.

Ons streven is de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen. Wij benaderen mensen en participeren waar het kan. Wij luisteren naar wat er leeft in het dorp en reageren snel op vragen of suggesties van de inwoners.

Zoals de door de Gemeente geïnitieerde speelvoorzieningen op de Waaikamp en de Meerse Kamp met het speeltuintje, ooievaarsnest, bijenhotel, wensbus, Entente Florale, initiatieven van IKL of natuurmonumenten, bij al deze projecten zijn wij indirect betrokken.